Welzijn, wonen, zorg, mobiliteit en inkomen in Zuidwest Friesland

In 2002 heeft de gemeente Sneek de beleidsintentie vastgesteld tot de ontwikkeling van één lokaal loket, waar burgers voor integraal advies en informatie over welzijn, wonen en zorg terecht kunnen. Thuiszorg Zuidwest Friesland wilde zo goed mogelijk inspelen op de ontwikkelingen in de (thuis)zorg en de toegankelijkheid tot voorzieningen zo laagdrempelig mogelijk maken. Dat leidde tot een gezamenlijk initiatief voor de oprichting van een informatiecentrum.

Trefwoorden: Tags: Zorg; Sociaal domein