Gemeentelijke inkoopprestatie indicatoren gezocht

De inkoopfunctie binnen gemeenten speelt een bijzondere rol in hun relatie met inwoners en bedrijven. De inwoners zijn potentiƫle leveranciers maar zij letten ook op de doelmatigheid van de gemeentelijke uitgaven. Voor het gemeentebestuur is de inkoopfunctie van belang. Zaken als integriteit, transparantie en het voldoen aan wet- en regelgeving raken de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad. Een professionele inkoopfunctie leidt tot betere inkoopresultaten: de winst kan aanzienlijk zijn, gegeven het totale inkoopvolume van gemeenten, dat ruim boven de EUR 5 miljard ligt.

Trefwoorden: Tags: Organisatie