Miljoenennota 2008: geen feestbegroting

Hoewel het economisch gezien goed gaat met ons land, is de Rijksbegroting 2008 voor de bevolking geen feestbegroting geworden. De koopkracht gaat niet omhoog. Het gemeentefonds laat een flinke groei zien. Tegelijkertijd wil het Rijk meer invloed op de besteding ervan. Woningcorporaties zullen een flinke aderlating ondergaan. Zij moeten fors gaan bijdragen in de verbetering van achterstandswijken. Bovendien kunnen ze vanaf 2008 een flinke belastingaanslag verwachten.

Trefwoorden: Tags: Financiering; Economie