Tien jaar nieuwe Financiƫle-verhoudingswet: toets welke maatstaven relevant zijn

Het huidige verdeelstelsel beschouwt de auteur als de meest succesvolle poging om gemeenten een gelijkwaardige voorzieningencapaciteit te geven, waarbij de gemeenten door middel van belastingheffing eigen keuzen kunnen maken ten aanzien van het voorzieningenniveau. In de tien jaar is het stelsel steeds verder verfijnd. Nagegaan zou kunnen worden, welke maatstaven echt relevant zijn.

Trefwoorden: Tags: Organisatie