Haalbaarheid investeringsopgave corporaties twijfelachtig

Van de corporaties worden grote inspanningen gevraagd. Enerzijds moeten ze fors bijdragen aan het wegnemen van maatschappelijke knelpunten in de wijken. Anderzijds worden via de vennootschapsbelasting een aanzienlijk deel van de daarvoor beschikbare middelen naar 's Rijks kas overgeheveld. Het vermogen dat de corporaties wordt toegedicht is niet eenvoudig los te maken. De liquiditeitspositie komt daarmee onder druk te staan, en daarmee de mogelijkheden voor corporaties bij te dragen aan de aanpak van de achterstandswijken.

Trefwoorden: Tags: Wonen