Nationale cultuur bepalend voor vormgeving financiƫle autonomie

Internationaal gezien bestaan er grote verschillen in de lokale fiscale autonomie van gemeenten. Een verklaring voor dit verschil kan vanuit economische hoek niet worden gevonden. Een mogelijke verklaring wordt mogelijk gevormd door ingesleten patronen die zich in een bepaald land voordoen. In dit kader is een regressieanalyse uitgevoerd vanuit sociale culturele factoren en in het bijzonder de nationale cultuur. De uitkomsten zijn interessant tegen de achtergrond van het streven van 'Europa' naar een zo groot mogelijke autonomie voor de decentrale overheden.

Trefwoorden: Tags: Organisatie