Van achter naar voor: de strategische inzet van ICT bij gemeentelijke dienstverlening

ICT biedt gemeenten kansen om effectief in te spelen op de maatschappelijke behoeften. De gemeente Amstelveen is door het Rijk aangewezen als ICT voorhoedegemeente. Waar veel organisatie beginnen met het aanbieden van meer digitale service, heeft de gemeente Amstelveen ervoor gekozen eerst de organisatie, de bestanden en de processen op orde te brengen alvorens de daadwerkelijke producten worden aangeboden.

Trefwoorden: Tags: Organisatie