Wet belastingen op milieugrondslag frustreert sanering van stortplaatsen

In ons land liggen ongeveer 3800 oude stortplaatsen, zonder de uitgebreide milieutechnische voorzieningen van de huidige stortplaatsen. In veel gevallen zijn de locaties interessant in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. Het opruimen van deze oude stortplaatsen is daarom niet alleen vanuit milieuoogpunt wenselijk. De huidige vormgeving van de afvalstoffenbelasting maakt dit echter bijna onbetaalbaar.

Trefwoorden: Tags: Financiering; Ruimtelijke ordening