De hype rond het uitbesteden

De overheid besteedt steeds meer taken uit. De heersende mening is, dat de overheid wel eindverantwoordelijk is voor taken, maar dat de uitvoerende werkzaamheden heel goed door de private sector kunnen worden gedaan. De verwachting is, dat de private sector werkzaamheden effectiever en efficienter uitvoert. In dit artikel wordt ingegaan op de afwegingen die het waterschap Regge en Dinkel maakt bij de keuze tussen zelf doen en uitbesteden.

Trefwoorden: Tags: Organisatie