Impact van de dienstenrichtlijn op de e-gemeente

De Europese dienstenrichlijn betekent dat gemeenten hun wetgeving moeten screenen op discriminerend ebepalingen voor buitenlandse ondernemers en dat er een digitaal één-loket moet worden ingericht voor alle administratieve handelingen. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd via het gemeentefonds. Het bedrag dat hiervoor beschikbaar is gesteld is echter ontoereikend.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Politiek