Verdeling bijstandsgelden ter discussie

De gemeenten geven per jaar ongeveer vier miljard euro uit aan de algemene bijstand. Bij de gemeenten heerst onvrede over de manier waarop dit bedrag wordt verdeeld. Zij worden daarin gesteund door de Raad voor de financiƫle verhoudingen (Rfv) en het onderzoeksbureau CEBEON. Grote herverdelingseffecten, gebrek aan transparantie en twijfels aan de plausibiliteit van het model vormen de kern van het oordeel van de Rfv.

Trefwoorden: Tags: Organisatie