De strijd om de provincie is nog lang niet gestreden

De discussie over de taken, de rollen en het functioneren van de provincie loopt inmiddels decennia. Talloze oplossingen passeerden de revue, maar leidden vooralsnog niet tot wezenlijke bestuurlijke veranderingen. Het nieuwe kabinet heeft geen grootscheepse provinciale verbouwingen op het programma staan. Maar daarmee zal de discussie niet verstommen. Op 7 maart vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. Traditioneel ligt de opkomst ruim onder die voor de gemeenteraden en de Tweede Kamer. Voor veel burgers zijn de provinciale activiteiten blijkbaar weinig aansprekend. Dit imagoprobleem speelt ook in de voortdurende discussies over de toekomst en de vorm van het middenbestuur. Tijd dus, om deze bestuurslaag eens wat nader te belichten.

Trefwoorden: Tags: Organisatie