Jeugdzorg in goede handen bij de provincies

De jeugdzorg is een belangrijke taak van de provincies. Na een extra financiële bijdrage zijn de wachtlijsten voor de opvang van jongeren met problemen vrijwel weggewerkt. Door de verantwoordelijkheid bij de provincies neer te leggen, is de regie voor deze zorg op het juiste schaalniveau terechtgekomen, aldus IPO-directeur Kitty Roozemond. De provincie kan vanuit één indicatiestelling een samenhangend zorgaanbod te organiseren.

Trefwoorden: Tags: Zorg; Sociaal domein