Noord-Brabant doet proef met minder toezicht op financiën gemeenten

De provincie Noord-Brabant startte in 2005, in nauw overleg met het ministerie van BZK, een proef met terughoudend toezicht op de financiën van de Brabantse gemeenten. De proef moet een bijdrage leveren aan het terugdringen van bureaucratische regelgeving. De gemeenten kunnen de komende jaren volstaan met het inzenden van de wettelijke begrotingsstukken en een verklaring van de gemeenteraad dat zij zich aan de regelgeving hebben gehouden. Alleen als de financiële situatie van een gemeente sterk verslechtert, kan het nodig zijn dat de provincie toch ingrijpt om te voorkomen dat een gemeente een extra beroep gaat doen op het Gemeentefonds via artikel 12 van de Financiële verhoudingswet.

Trefwoorden: Tags: Financiering; Organisatie