Bestuurlijke aardverschuiving in het landelijk gebied

De provincie speelt een steeds belangrijker rol in het landelijk gebied. En terecht, zegt kenner Walter Kooy. Het middenbestuur heeft overzicht en bewaart net genoeg afstand tot kleinere, individuele belangen. Dankzij bundeling van geldstromen en bevoegdheden op deze schaalgrootte krijgt een goede inrichting en beheer de komende jaren een ander perspectief. De verwachtingen zijn hoog.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening