De opmars van het duurzaam inkopen door de overheid

Op 1 januari 2010 wil de rijksoverheid 100 procent duurzaam inkopen, de lagere overheden 50 procent. Het bedrag dat daarmee is gemoeid: grofweg dertig miljard euro per jaar. De eerste contouren van het inkoopbeleid tekenen zich al af. Nu het woord 'duurzaam' door alle overheidsgeledingen gonst, een korte geschiedenis van het fenomeen 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'.

Trefwoorden: Tags: Organisatie