Dualisering doorgevoerd in rechtmatigheidscontrole

De besluiten die het College van B&W of Gedeputeerde Staten neemt kunnen worden onderverdeeld in besluiten die worden opgelegd door externe partijen en de gemeenteraad en zelfstandige besluiten. Het onderscheid in bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen college, (gemeente)raad en externe partijen is in de Kadernota 2006 van het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten vertaald in een duaal standpunt inzake de rechtmatigheidscontrole.

Trefwoorden: Tags: Financiering; Organisatie