Ontgroening, vergrijzing en krimp

Alsof de bestuurders in ons land nog niet genoeg om handen hadden, vraagt nu ook de demografische ontwikkeling om aandacht. Om precies te zijn, gaat het daarbij zelfs om drie verschillende ontwikkelingen: ontgroening, vergrijzing en krimp. Aan de hand van de publicaties De krimpende stad van het NICIS/Kenniscentrum Grote Steden en Krimp en ruimte van het Ruimtelijk Planbureau verkent dit artikel het nieuwe speelveld. Wat staat de gemeenten te wachten, en wat is wijsheid?

Trefwoorden: Tags: Wonen; Ruimtelijke ordening