Redt het gemeentefonds!

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van de gemeenten. Er is betrekkelijk weinig discussie over de werking van het fonds. De goede werking van het fonds wordt echter bedreigd. De spelregels worden steeds ingewikkelder en ondoorzichtiger. Nog even, en het gemeentefonds wordt topzwaar en onwerkbaar.

Trefwoorden: Tags: Organisatie