Decentrale belastingen in 2007

De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar met gemiddeld 3,8 procent. Vooral het rioolrecht ging weer flink omhoog. Het bepalen van de maximale tarieven voor de OZB is een moeilijke zaak geworden, zo blijkt uit de COELO-Atlas 2007.

Trefwoorden: Tags: Financiering

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.