Europees CO2 beleid negeert interne markt

In maart zijn in de Europese Raad vergaande afspraken gemaakt over de reductie van de uitstoot van kooldioxide, vanwege het broeikaseffect. De noodzaak van vergaande maatregelen wordt meer en meer onderkend. De taakstellingen die de Europese Raad heeft geformuleerd om het broeikaseffect te beperken, roepen echter nogal wat vragen op.

Trefwoorden: Tags: Politiek