Grotestedenbeleid en de 40 wijken

Hoewel de twijfels over de effectiviteit van het grotestedenbeleid toenemen, heeft het kabinet al besloten er ook na 2009 mee door te gaan. Tegelijkertijd zijn 40 wijken aangewezen waar kabinet en de betrokken gemeenten intensief in willen investeren. Financieel is dat nog niet eenvoudig. Terwijl de GSB-gelden gewoon blijven vloeien, stuit de financiering van de wijkaanpak op grote bezwaren. 'Onacceptabel', vindt de VNG.

Trefwoorden: Tags: Financiering; Decentrale Overheid