Haarlemmermeer wil de innovatieve geest van de Wmo benutten

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) herdefinieert de rol van de gemeente ten opzichte van haar inwoners. Het is deze verandering naar facilitator en regisseur die de Wmo zo vernieuwend maakt. Kenmerkend voor de begrippen faciliterend en regisserend is, dat de burgers zelf de hoofdrolspelers zijn. In dit artikel wordt beschreven hoe de gemeente Haarlemmermeer de Wmo nader invult.

Trefwoorden: Tags: Sociaal domein