Het speelveld van de woningcorporaties

Het kabinet verwacht grote daden van de corporaties bij het oplossen van het tekort aan betaalbare woningen. Tegelijkertijd is besloten de liberalisering van het huurbeleid niet door te voeren en krijgen corporaties te maken met de laagste toegestane huurstijging in vele jaren. De vraag is dus hoe de corporaties er in zullen slagen de ambities en de middelen met elkaar in evenwicht te brengen.

Trefwoorden: Tags: Wonen