SiSa, 'oude' controleprotocollen en het toetsingskader rechtmatigheid

In de jaarrekening van gemeenten en provincies moet vanaf 2006 verplicht een Single information; Single audit (SiSa)bijlage worden opgenomen. Daarin staat de informatie die het Rijk nodig heeft voor de vaststelling van de financiƫle afrekening van 29 specifiek geoormerkte gelden met de gemeenten en provincies. Het ministerie van BZK heeft inmiddels het Sisa toetsingskader gepubliceerd.

Trefwoorden: Tags: Financiering