Consumentgericht bouwen

Op veel ontwikkelingslocaties wordt samengewerkt tussen bouwers, ontwikkelaars, gemeenten en corporaties. Het particulier opdrachtgeverschap, een van de mogelijkheden waarmee het Rijk het eigenwoningbezit wil versterken, kan voor marktpartijen een wezenlijk probleem vormen.

Trefwoorden: Tags: Wonen