De meerwaardetoetsen van Rijkswaterstaat

Het ministerie van Verkeer & Waterstaat hanteert in zijn ondernemingsplan het uitgangspunt: de markt, tenzij.. Voor deze afweging zijn sinds 2006 de meerwaardetoetsen verplicht voorgeschreven. Deze toetsen bestaan uit de marktscan, de publiek private comparator en de publieke sector comparator. Met behulp van deze toetsen kan een meer gestructureerde inkoopafweging worden gemaakt.

Trefwoorden: Tags: Publiek private samenwerking; Organisatie