De mythe van de waterketen

De mogelijkheden tot het vormen van een waterketenbedrijf komen meer in de belangstelling te staan. Zo'n bedrijf houdt zich bezig met alle aspecten van het waterbeheer: zuivering en distributie van drinkwater, rioolbeheer en zuivering van afvalwater. Zowel bij het beheer van de openbare ruimte als bij de kostentoerekening en heffingen levert de invoering tal van complicaties op.

Trefwoorden: Tags: Zorg; Organisatie