Handreiking benoeming burgemeesters

Wanneer een burgemeester zijn functie neerlegt, moet er in relatief korte tijd veel geregeld worden. Een viertal griffiers uit de regio Noord-en Midden-Limburg hebben de stappen die in de benoemingsprocedure moeten worden gezet, beschreven in een handreiking.

Trefwoorden: Tags: Organisatie