Interne controle bij rechtmatigheidscontrole

Bij de rechtmatigheidscontrole worden meer toetspunten gecontroleerd dan bij de gewone getrouwheidscontrole. Waar het bij getrouwheidscontole om het totale beeld van processen gaat, gaat het bij rechtmatigheid om juistheid en volledigheid van individuele transacties. Fouten compenseren elkaar dus niet. Kwaliteitscontrole en interne controle moeten daarom zichtbaar en traceerbaar in de processen worden opgenomen.

Trefwoorden: Tags: Financiering