PPS vaak oplossing voor problemen bij realisatie voorzieningen

Tijdens de themabijeenkomst die de Bank Nederlandse Gemeenten aansluitend aan de algemene Vergadering van Aandeelhouders organiseerde, kwamen de ervaringen van Rijk provincies en gemeenten met PPS aan bod. Uitgangspunten en het te behalen eindresultaat moet bij de deelnemende overheden helder voor ogen staan.

Trefwoorden: Tags: EMIR