Begrotingsrechtmatigheid: spiegel van het budgetrecht!

Vanaf 2004 is bij gemeenten de rechtmatigheidscontrole ingevoerd. De accountant controleert sindsdien ook op de naleving van wet- en regelgeving, naleving van de begrotingsregels en de toepassing ervan inzake misbruik en oneigenlijk gebruik. De controle op de naleving van de begrotingsregels zou aan behoren te sluiten bij het budgetrecht van de gemeenteraad. De vraag is echter of dit in de praktijk het geval is.

Trefwoorden: Tags: Financiering