De tien risicomanagement lessen uit Engeland

De ambtelijke organisatie, de politiek en de taken van Engelse gemeenten vertonen veel overeenkomsten met die in ons land. De controle door de hogere overheden is echter veel scherper. In de analyse van de prestaties van gemeenten speelt de kwaliteit van het risicomanagement een belangrijke rol. Brancheorganisaties hebben een aantal op de gemeenten toegesneden handreikingen gepubliceerd.

Trefwoorden: Tags: Organisatie