Grondbeleid

Gemeenten en corporaties zijn bezig met het opstellen van een nieuwe ronde prestatieafspraken. Daarmee geven zij invulling aan de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, wijkontwikkeling en - deels ook - welzijn en zorg. Een van de ondersteunende gemeentelijke instrumenten is het grondbeleid. Daarmee kan de gemeente nieuwe locaties tot ontwikkeling brengen en de herstructurering van bestaande wijken stimuleren. Dit artikel laat zien hoe grondbeleid een van de pijlers kan zijn voor duurzame en effectieve prestatieafspraken.

Trefwoorden: Tags: Wonen; Ruimtelijke ordening