Naar structurele implementatie van rechtmatigheid!

Het blijkt nog steeds lastig te zijn om het begrip zichtbaar en aantoonbaar rechtmatig handelen, praktisch in te vullen. Om hulpte bieden zijn sinds de invoering van de rechtmatigheidscontrole diverse instrumenten beschikbaar gesteld. Echter, over deze instrumenten is volgens een onderzoek van het Ministerie van BZK naar de rechtmatigheid in de jaarrekening 2005 van gemeenten en provincies begripsverwarring ontstaan. Wat is een controleprotocol? Is dat verplicht en is dat hetzelfde als het normenkader of het toetsingskader? In dit artikel een overzicht van de verschillende instrumenten en antwoord op de vraag of er altijd een afzonderlijk specifiek toetsingskader moet worden vervaardigd.

Trefwoorden: Tags: Financiering