Niet de gemeente is de eerste overheid, maar het Rijk

Onlangs verscheen het rapport De eerste overheid van de VNG-Commissie Gemeentewet en Grondwet, onder voorzitterschap van Van Aartsen. De commissie bepleit onder meer een grotere gemeentelijke autonomie en een groter lokaal belastinggebied. In de uitwerking van de gedachten valt de auteur een aantal inconsequenties en ongerijmdheden op.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering