De tucht van de markt

De lokale overheid worstelt nog met de vraag hoe de omslag naar een klantvriendelijke opstelling moet worden gemaakt. Veel pogingen tot verbetering hebben blijkens onderzoeken niet het gewenste eindresultaat.

Trefwoorden: Tags: Organisatie

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.