Grondzaken; hoe te komen tot een meer transparantie en betere sturing?

Bij de grondbedrijf activiteiten van een gemeente gaat vaak vele malen meer geld om dan op de totale gemeentelijke begroting. Een paar procenten afwijking binnen de totale looptijd is eerder regel dan uitzondering, maar kan tot fluctuaties van tonnen of miljoenen euro's leiden, met mogelijke consequenties voor reserves en voorzieningen. Juist in dit onderdeel van de gemeente waar veel geld verdiend én verloren kan worden zijn transparantie, inzicht in risico's en beheersing daarvan essentieel maar in de praktijk nogal eens voor verbetering vatbaar.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Ruimtelijke ordening