Meer intergemeentelijk, minder provinciaal milieubeleid

Ze heeft ervaring binnen vrijwel alle geledingen van het openbaar bestuur. Milieudeskundige Saskia Borgers verruilde onlangs haar baan als gemeentesecretaris voor de post van directeur generaal milieu bij het ministerie van VROM. Gemeenten hebben een duidelijke verantwoordelijkheid bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen, aldus Borgers. Veel milieuvraagstukken kunnen heel goed op via intergemeentelijke samenwerking worden aangepakt.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Zorg