Met zes stappen naar structurele besparingen in het inkoopproces

Het publieke debat rond de inkoop door overheden gaat voornamelijk over de vraag of al dan niet volgens de regels is aanbesteed. De vraag of de besparingsmogelijkheden die zich door een gestructureerd inkoopproces kunnen voordoen, worden benut, blijft onderbelicht.

Trefwoorden: Tags: Organisatie