Ondersteuning gemeenteraad door de griffie verschilt sterk

Als uitvloeisel van het dualisme hebben de gemeenteraden en provinciale staten hun eigen ondersteuning gekregen, in de vorm van de griffie. Uit onderzoek blijkt dat de griffie sinds 2002 sterk in omvang is toegenomen. De rol van de griffie is ook meer complex geworden, vooral in de interactie met de ambtelijke organisatie.

Trefwoorden: Tags: Organisatie