Verrommeling programmamangement vraagt om ingrijpen topmanagement en bestuur

Programmamanagement heeft als doel het versterken van de maatschappelijke gerichtheid en de slagkracht van de organisatie. Over de resultaten zijn de bestuurders nogal kritisch. Discrepantie tussen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, het ontbreken van budget en het ontbreken van een duidelijke einddatum voor een programma leiden tot verrommeling die de slagkracht ondermijnt.

Trefwoorden: Tags: Organisatie