Accountability

De Wet Dualisering Gemeentebestuur heeft tot doel de afstand tussen kiezers en gekozenen te verkleinen. en de betrokkenheid van de kiezers bij het bestuur te vergroten. In de praktijk blijkt het nagestreefde doel nauwelijks dichterbij te zijn gekomen. De gesignaleerde kloof tussen burgers en bestuur kan worden gedicht door een persoonlijke aanpak, behoorlijk handelen en het stimuleren van participatie, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij de wijkstructuur voor beleidsontwikkeling. Wanneer de interesse eenmaal gewekt is, is het zaak deze vast te houden, onder meer door duidelijke taal te spreken.

Trefwoorden: Tags: Organisatie