Bedrijfsvergelijking van corporaties

Binnen de corporatiesector is een aantal instrumenten ontwikkeld die de prestaties van corporaties transparant moeten maken. Zo werd een toezichtkamer voor het maatschappelijk en volkshuisvestelijk functioneren van corporaties ontwikkeld. Daarnaast is de ontwikkeling gaande van een nieuw extern, onafhankelijk visitatiestelsel. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting presenteerde in 2006 de bedrijfsvergelijking Corporatie in Perspectief. Recent werd de tweede editie gepubliceerd. Reden om stil te staan bij de mogelijkheden en de beperkingen van dit instrument.

Trefwoorden: Tags: Wonen; Organisatie