Integrale vennootschapsbelastingplicht woningcorporaties: en nu?

Met ingang van 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal onder de vennootschapsbelasting (Vpb). Aan deze Vpb-plicht is nog een aantal aanvullende maatregelen gekoppeld. Zo is het direct afboeken van de onrendabele top op ontwikkelde huurwoningen niet meer mogelijk. De woningcorporaties wordt mogelijk gemaakt met haar dochter BV's een fiscale eenheid te vormen. De integrale Vpb-plicht heeft ingrijpende consequenties met name voor de bedrijfseconomische winst. Aan de Vaststellingsovereenkomst met de fiscus komt een abrupt einde. Al met al zijn de consequenties voor de corporaties zeer groot.

Trefwoorden: Tags: Wonen; Financiering