Interne beheersing verbetert kwaliteit WOZ-beschikking

Door beheersingsmaatregelen op te nemen in werkprocessen hoopt men schandalen zoals de recente boekhoudschandalen te ondervangen. Interne beheersing kan ook een rol spelen bij het bereiken van de gewenste kwaliteit van werkprocessen. De Waarderingskamer heeft in dit kader een handreiking ontwikkeld om de gemeenten bij de uitvoering van de Wet WOZ te ondersteunen.

Trefwoorden: Tags: Financiering; Organisatie