Praktische problemen en dilemma's in het uitvoeren van Rekenkameronderzoek op lokaal niveau

Bij het uitvoeren van onderzoeken lopen de rekenkamers tegen praktische problemen aan. De wijze waarop onderwerpen voor onderzoek worden geselecteerd, de rol van raadsleden en van de secretaris, het leggen van de nadruk op functies in plaats van op personen, zijn alle essentiƫle elementen die de rekenkamers voor dilemma's kunnen plaatsen. De auteurs geven in hun rol als voorzitter van een rekenkamer enkele praktische aanbevelingen voor de oplossing ervan.

Trefwoorden: Tags: Financiering