Bestuursrapportage Helmond: van pak papier naar Powerpoint

De gemeente Helmond heeft in 2007 de halfjaarlijkse managementrapportages en de bestuursrapportages in de vorm van een mondelinge presentatie aan college van B&W respectievelijk gemeenteraad gegoten. Het gevolg is betere en meer relevante informatie die actueel en op hoofdlijnen is en een ambtelijk proces dat met veel minder inspanningen effectiever is en een kortere doorlooptijd vergt.

Trefwoorden: Tags: Financiering