Financieel belang en financiƫle risico's gemeentelijk grondbeleid steeds groter

Gemeenten hebben in de afgelopen jaren steeds meer grond- en vastgoed gekocht. Er is echter beperkt inzicht in de risico's, die de komende tijd steeds groter kunnen worden gezien de marktontwikkelingen. Daarnaast geeft ook de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) aanleiding tot een strategische heroverweging.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening