Het objectieve verdeelmodel WMO

Het objectieve verdeelmodel Wmo staat de laatste tijd volop in de schijnwerpers, getuige onderzoeken, kamervragen en de aandacht op de buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG. In dit artikel wordt het model vanuit een meer theoretische kant onder de loep genomen. Dit leidt tot een aantal verbeteringsvoorstellen.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.